Hjem > Norge > Langs linjen / jernbanestasjoner > Valdresbanen

Valdresbanen

Eina
I alt 5 bilder - se alle

Valdresbanen på Eina
© Pål Granlund


Valdresbanen på Eina
© Pål Granlund


Eina
© Göran Bæckström


Gjøvikbanen


Bru over Einavann

Bro over Einavannet
© Pål Granlund


Bro over Einavannet
© Pål Granlund


Eina, Gjøvik- og Valdresbanen
© Pål Granlund

Lengde 21.3m


RA sidespor
I alt 4 bilder - se alle

Raufoss amm. fabrikker sidespor, (" venstre spor " ) km 105,28
© Hans Martin Lie


Raufoss amm. fabrikker sidespor , km 105,28.
© Hans Martin Lie


Raufoss amm. fabrikker sidespor, ( "høyre spor" ) km 105,28.
© Hans Martin Lie

Røste †

Røste holdeplass, km 106,01.
© Hans Martin Lie

Holdeplass 1937 - 1970


Vestli †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1937 - 1952


Trevatn †
I alt 20 bilder - se alle

Tog fra Dokka på Trevatn
© øivind sørhusbakken


Trevatn 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Trevatn 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Åpnet 1902 nedlagt 1989


Halmrastsæter †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass åpnet 1937 nedlagt 1970


Skrukli †
I alt 6 bilder - se alle

Skrukli 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Skrukli 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Skrukli 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


1902 - 1989


Opperud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1937 - 1952


Fall †
I alt 9 bilder - se alle

Fall 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Fall 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Bomanlegget på Fall.st
© Jørn-Ole Steina


Åpnet 1902 nedlagt 1989


Klinkenberg †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1937 - 1970


Hov †
I alt 13 bilder - se alle

Hov
© øivind sørhusbakken


Hov 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Hov stasjon med pukktog
© øivind sørhusbakken


Åpnet 1902 nedlagt 1 jan 1989


Kluke †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1937 - 1939


Gabrielstugua †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1939 - 1970


Bjørnerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Åpnet 1905 nedlagt 1 jan 1989


Steinsvoll †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass åpnet 1937 nedlagt 1970


Undergang Rv 33

Undergang Rv 33 , ( Valdresbanen. )
© HML

Betongbru, lengde = 43,6m


Fluberg †
I alt 6 bilder - se alle

Fluberg 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Fluberg 131006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Fluberg PLO
© Tore Smith Nilsen


Åpnet 1902 nedlagt 1 jan 1989


Kronborg †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass 1939 - 1970


Odnes †
I alt 4 bilder - se alle

Odnes
© Trond Lindal


Odnes st,(senere revet) Valdresbanen
© Håvard Pedersen


odnes stasjon og skifting ved land sag
© Jørn-Ole Steina


Åpnet 1902 nedlagt 1989


Åvella †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass åpnet 1937 nedlagt 1970


Dokka †
I alt 38 bilder - se alle

Dokka 1974-07-18 ©Jan Olsson
© Jan Olsson


Dokka stasjon.
© magnus ryen


BM92 53.En liten stopp på Dokka stasjon,på vei tilbake fra Leira stasjon.
© Stein Arild Tufte


Åpnet 28 nov 1902 nedlagt 1 jan 1989


Dølveita bru
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 30m


Dokka bru †

Dokka
© Tore Smith Nilsen

Lengde 60m


Nordsinni †
I alt 5 bilder - se alle

Nordsinni 011006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Nordsinni 011006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen


Restene etter plattforma på Nordsinni ligger fortsatt.
© magnus ryen


Åpnet 1904 nedlagt 1 jan 1989


Håkonstad tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 115m


Etna †
I alt 6 bilder - se alle

Etna 10 mai 2005
© Lars Byman


Etna
© Tore Smith Nilsen


Etna
© Tore Smith Nilsen


Åpnet 1904 nedlagt 1 jan 1989


Høgberget tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde = 784m


Tonsåsen †
I alt 13 bilder - se alle

Tonsåsen
© Tore Smith Nilsen


Tonsåsen
© Tore Smith Nilsen


Tonsåsen
© Tore Smith Nilsen


Åpnet 1903, nedlagt 1 jan 1989


Bjørgo †
I alt 19 bilder - se alle

Bjørgo
© Tore Smith Nilsen


Bjørgo
© Tore Smith Nilsen


Bjørgo
© Tore Smith Nilsen


Åpnet oktober 1905 nedlagt 1 jan 1989


Aurdal †
I alt 7 bilder - se alle

Utsikt over trasen og Valdres 11 mai 2005
© lars byman


Aurdal st (senere brent) Valdresbanen
© Håvard Pedersen


Ved Aurdal stasjon Valdresbanen 1979.. ukjent Di3
© Tore Wahl


Åpnet 1905, nedlagt 1 jan 1989


Leira †
I alt 9 bilder - se alle

Leira st 11 mai 2005
© lars byman


Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson


BM92 på Valdresbanen - Leira stasjon
© Eivind Engberg


Åpnet 1906, nedlagt 1 jan 1989


Fagernes tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde = 80 m


Fagernes †
I alt 31 bilder - se alle

Skd 214.112 på Fagernes 11 mai 2005
© lars byman


Fagernes
© Åge Lybekbråten


Pt 282 Fagernes-Oslo S Juni 1980
© Bjørn Østmoe


Åpnet 1906, nedlagt 1 jan 1989


andre
I alt 9 bilder - se alle

Valdres
© Joachim Eliasson


Like ved Dokka, på veg mot Nordsinni.
© magnus ryen


NJKs chartertog i kleivene sør for Fluberg
© Leif-Harald Ruud