<%@ CodePage=65001 Language="VBScript"%> <%Response.CodePage = 65001 Response.CharSet = "utf-8" %> <% metakeywords = "elektriske lokomotiver,el. 13,el 13,jernbane,typetegninger,museumstog,jernbanemuseum,ofotbanen,stasjon,cargonet,nsb,grorud,Hamar,Kongsvinger,Lodalen,ringstallen,2125,2124,2161,Oslo" metadescription = "Beskrivelse av NSBs elektriske lokomotiver type El. 13, spesifikasjoner, data, status, info og bilder" dictEnvironment.add "V-TITLE", "NSBs Elektriske lokomotiver type El. 13 - " & BBS.ValidateField(dictConfiguration("sBBSNAME")) %>

NSBs Elektriske lokomotiver type El. 13

Historikk
NSB var veldig fornøyd med El. 11 som hadde vært i drift noen da behovet oppstå for noe sterkere lokomotiver. El. 11 hadde gode gangegenskaper og var godt likt bland personalet. Kravet om større tog og om å kunne bruke lokomotivene på Bergensbanen under tunge og vanskelige snøforhold passet ikke El. 11. Det ble derfor besluttet å bygge en ny lokomotivtype som i prinsippet var lik El. 11 men tyngre og sterkere. Den første serien som ble bestilt var på 18 lokomotiver, det første ble satt i prøvedrift sommeren 1957. Frem til 1966 ble det levert i alt 37 lokomotiver. El. 13 ble ikke like populær som minstebror El. 11 men var en viktig arbeidshest hos NSB til langt utpå 90-tallet. 2138 ble som føreste lokomotiv utrangert i april 1992 etter en kollisjon. Utpå 90-tallet forsvant de fleste lokomotiver etter hvert fra skinnene. NSB brukte i noen år noen 2134, 2155, 2156 og 2157 som skiftelok på Oslo S. Disse lok fikk demontert den underliggende snøplogen for å lette arbeidet under skiftingen. NSB Gods/CargoNet fikk tildelt noen lokomotiver etter oppdelingen. Disse ble i hovedsak brukt i toget på Brevikbanen og et vognlasttog mellom Alnabru og Hamar og som ekstralok i tunge tog. I 2003 ble 8 av de gjenværende lok kjøpt av Ofotbanen AS. CargoNet ga et av sine lok i gave til Norsk Jernbanemuseum på Hamar.

Teknikk
El. 13 er som nevnt er tyngre utgave av El. 11 og disse to typene er derfor meget lik, både innvendig og utvendig. På El. 13 ble det forsøkt å få mest mulig av det elektriske utstyret inn i maskinrommet av hensyn til lokføreren. Det har gjennom årene blitt foretatt flere ombygginger. Bl.a. fantes det flere forskjellige utforminger av førerrommet. På 90-tallet fikk mange lokomotiver montert skruekompressor for å kunne gå sammen med personvogner type B7. Samtlige lok fikk i denne perioden også bygget om ventilasjonsanlegget.

 

Tekniske spesifikasjoner:
Bygget av Thune
Bygget antall 37
Byggeår 1957-66
Største hastighet 100 km/t (115 for enkelte lok)
Banemotor 4x NEBB ELM802St
Ytelse 3600 hk/ 2648 kW
Lengde o.b. 15,0 m
Vekt 72,0 tonn
Akselanordning Bo'Bo'
Flere lok har fått montert skruekompressor for kjøring
med personvogner type B7
Lokene 2124, 2125, 2131, 2134, 2155, 2157, 2160,
13.2161 eies av Ofotbanen AS
Lok 2142 ble i 2003 gitt som gave fra CargoNet til
Norsk Jernbanemuseum

Relaterte sider

El. 11
El. 14
El. 15
El. 16
El. 17
El. 18

Typetegninger
Ofotbanen AS

 
  Grønn gammeldesign mellomdesign nydesign Ofotbanen AS
Fargesetning gjennom årene 13-2141_01.jpg (57623 bytes)
13.2141, Paradis, Stavanger, 19.05.62, foto Joh. Østvold

13 2122 på Oslo S.
©Thor Ludvigsen

©Erland Rasten

El 13.2161
©Knut Erik Hagen

Ringstallen Hamar, 24. april 2005
©Lars Byman

 

NSB typetegning

 

<% sKat = "Ellok" sType = "26" %>