<%@ CodePage=65001 Language="VBScript"%> <%Response.CodePage = 65001 Response.CharSet = "utf-8" %> <% metakeywords = "elektriske lokomotiver,el. 15,el 15,jernbane,typetegninger,ofotbanen,hector rail,jernbanemuseum,ofotbanen,stasjon,MTAS,MTAB,nsb,grorud,Oslo,LKAB" metadescription = "Beskrivelse av NSBs elektriske lokomotiver type El. 15, spesifikasjoner, data, status, info og bilder" dictEnvironment.add "V-TITLE", "NSBs Elektriske lokomotiver type El. 15 - " & BBS.ValidateField(dictConfiguration("sBBSNAME")) %>

NSBs Elektriske lokomotiver type El. 15

 

Historikk
På 60-tallet oppstå det behov for mer trekkraft for å trekke malmtogene på Ofotbanen og El. 3 og El. 4 var moden for utrangering. NSBs El. 12 og SJs Dm lokomotiver var ennå relativ nye men teknologien i disse var gammal. I motsetning til SJ valgte NSB ikke å satse videre på gammal teknologi og men i stedet kjøpe nye lok. Hos ASEA bestilte NSB derfor 6 lok basert på SJs Rb1. Dette var to prøvelok bygget på bestilling fra SJ på begynnelse av 60-tallet. El. 15 er en 6-akslet utgave av denne loktypen. Tilnærmet identiske lok finns også i Rumenia(500), Serbia/Montenegro(100), Bulgaria(45) og Kina(2?). I malmtrafikken gikk vanligvis to lok i multippel i ett tog. Av den grunn ble det før lokene ble bestilt vurdert å få de bygget med kun førerrom i en ende. Av hensyn til fleksibilitet og mulig bruk i persontog ble dette ikke gjort. El. 15 var i drift hos NSB frem til 1996 og var fram til da den sterkeste loktypen NSB har hatt.

I 1996 ble MTAS etablert av LKAB, NSB og SJ og lokene ble overført dit. NSB og SJ trakk seg senere ut av selskapet. De seneste årene ble driftstabiliteten stadig dårligere og etter at IORE gjorde sitt inntog og flere Dm3 frigjordes ble El. 15 hensatt i 2004 og lagt ut for salg. Lokene ble i 2004 kjøpt av Hector Rail AB og er omliterert til BR 161. Automatkobbelet ble fjernet ved revisjon.
Hector Rail har også gitt navn til de lokene som nå er satt i drift og det har blitt oppkalt etter personer i kjente filmer:

 

15-2191_01.jpg (54223 bytes) Tekniske spesifikasjoner:
Bygget av ASEA-Per Kure/Thune
Bygget antall 6
Byggeår 1967
Største hastighet 120 km/t
Banemotor 6x ASEA LJE108-1
Ytelse 7350 hk/ 5406 kW
Lengde o.b. 19,8 m
Vekt 132,0 tonn
Akselanordning Co'Co'
Midtre hjulsats i hver boggi er 9 mm sideforskyvbar til hver side og har 3 mm redusert flenstykkelse. Lokene er multippelkjørbare og er utstyrt med motstandsbrems og malmtogsbrems. Lokene har også 590 kW togvarmekontakt.
 

Relaterte sider

El. 3
El. 4
El. 12
El. 14
IORE
SJ Rb1

Typetegninger
Ofotbanen
Hector Rail AB

 

  grønn nydesign MTAS blå Hector Rail
Fargesetning gjennom årene
El 15.2196
©Erland Rasten

El 15.2196
©Erland Rasten

©Terje Storjord

HR 161 101-1 med tåg 41879 i Skåre
©Peter Löf

<% sKat = "Ellok" sType = "28" %>